ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ

Την Τρίτη στις 17/01/17 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο της Rowmat στη Νάξο στις εγκαταστάσεις «Bath in Style» Γρατσίας Γεώργιος. Γαλανάδο Νάξου.

 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα στο site της Rowmat ή επικοινωνήστε με την εταιρεία.