Επίπεδο RM Board

Επίπεδο RM BOARD

Το καινοτόμο Rowmat board μηδενίζει την απόσταση που χωρίζει την ιδέα από την υλοποίηση της. Ελαχιστοποιεί το κόστος, το χρόνο υλοποίησης και την κατανάλωση δομικών υλικών. Είναι κατάλληλο για κάθε κατασκευή χωρίς να περιορίζει τον μηχανικό / σχεδιαστή ή να επιβαρύνει τον τεχνίτη, ενώ είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον. 

Τεχνικα Χαρακτηριστικα

Κωδικός Πάχος Διάσταση κιλά/m2 τεμ/παλέτα m2/παλέτα
RM 12 12 mm 2000 x 600 mm 6.0 30 36 m2
RMS 22 22 mm 1250 x 600 mm 6.6 90 67,5 m2
RM 22 22 mm 2500 x 600 mm 6.6 90 135 m2
RMS 32 32 mm 1250 x 600 mm 7.0 80 60 m2
RM 32 32 mm 2500 x 600 mm 7.0 80 120 m2
RMS 42 42 mm 1250 x 600 mm 7.2 68 51 m2
RM 42 42 mm 2500 x 600 mm 7.2 68 102 m2
RMS 52 52 mm 1250 x 600 mm 7.6 56 42 m2
RM 52 52 mm 2500 x 600 mm 7.6 56 84 m
RMS 82 82 mm 1250 x 600 mm 8.6 36 27 m2
RM 82 82 mm 2500 x 600 mm 8.6 36 54 m2
RMS 102 102 mm 1250 x 600 mm 9.4 28 21 m2
RM 102 102 mm 2500 x 600 mm 9.4 28 42 m2
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μονάδα μέτρησης RM BOARD Πρότυπο
Αντοχή σε εφελκυσμό κατακόρυφα των όψεων KPa >400 EN 1607
Κατηγορία ακαυστότητας Class E EN 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα (δηλωμένη τιμή μετά από 25 χρόνια) W/ (mK) 0.033 EN 12667
Ανοχές πάχους T3 EN 823
Θερμοκρασία χρήσης Από -50◦c έως +75◦c