Κατασκευή συντριβανιού με Rowmat

Συντριβάνι.rowmat

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν

0
Δομικές σανίδες
0
Συσκευασία Row 100
0
Μεμβράνη Αδιαβροχοποίησης
0
Υβριδική κόλλα σε σαλάμι
0
Βαθμός δυσκολίας κατασκευής

Τελικό αποτέλεσμα στο χώρο

Συντριβάνι Rowmat