Σεμινάριο Rowmat Experts

Για όλους εμάς στη Rowmat η εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για αρτιότερη εφαρμογή των προϊόντων μας.

Τα σεμινάρια «Rowmat Expert» δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες και μη, να γνωρίσουν τα προϊόντα της Rowmat και να ενημερωθούν για τη βέλτιστη εφαρμογή τους. Στα σεμινάρια, οι τεχνικοί της εταιρείας παρουσιάζουν θέματα που αφορούν στο ευρύ πεδίο εφαρμογών της δομικής σανίδας Rowmat, στην κοπή και τη συγκόλλησή της, και άλλες εξειδικευμένες ανάγκες κατασκευής. Τα σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν μηχανικοί, επαγγελματίες, τεχνίτες καθώς και τελικοί καταναλωτές.

Τα σεμινάρια είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει τις ιδιότητες και τους τρόπους χρήσης της δομικής σανίδας Rowmat σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια «Rowmat Expert» στους ειδικά διαμορφωμένους εκπαιδευτικούς μας χώρους σε Αθήνα και Λάρισα, καθώς και διαδικτυακά.

Εξασφαλίστε μια θέση συμπληρώνοντας τη φόρμα

Τεχνική Εμπειρία

Πόλή

Διεύθυνση αποστολής δείγματος (προαιρετικό)

Rowmat Experts

Φεβρουάριος 27 @ 09:00
09:00 — 12:00 (3h)

Διαδικτυακά (webinar)