Σεμινάρια

Για την εταιρεία μας η εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για αρτιότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή των προϊόντων μας.
Παρέχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε τεχνίτες, συνεργάτες, επιστημονικό κόσμο και τελικούς καταναλωτές. Τα σεμινάρια είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να απορροφά τα μέγιστα μέσα στο απαιτούμενο σύντομο χρονικό διάστημα

Contact Us

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο

Το email σας (απαραίτητο)

Ειδικότητα

Τεχνική Εμπειρία

Περιοχή

TK