Πολιτική Cookies

Για την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτή χρησιμοποιούμε cookies. Η υποχρεωτική αποδοχή των cookies δεν αποτελεί όρο εισόδου στην ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα μας σας παρέχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να τροποποιείτε οποτεδήποτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies μέσω του cookies banner. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα Πολιτική Cookies, ώστε να ενημερωθείτε τι είναι τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιούμε και πως μπορείτε να διαχειριστείτε τις επιλογές σας σχετικά με τα cookies.

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί τμήμα της Πολιτικής Απορρήτου. Αναθεωρείται τακτικά, ώστε να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες των εποπτικών αρχών και τις νεότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.
Τελευταία αναθεώρηση: 5 Μαρτίου 2021