Δομικά Υλικά Κλάδης
Αργυρουπόλεως 105
Αργυρούπολη 164 51
Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2109967025